Welkom bij SAPMATCH

De juiste match tussen SAP specialisten en SAP-gebruikende organisaties.

SAP MATCH

Welkom

Welkom bij SAPMATCH. SAPMATCH is een SAP consultancy-, projecten- en beheerorganisatie. bedrijfssoftware.

SAPMATCH brengt de juist match totstand tussen SAP specialisten en SAP-gebruikende organisaties. We doen dat op een manier waarin openheid, professionaliteit en correcte afhandeling centraal staan.

In een open en zakelijke sfeer, bemiddelt SAPMATCH SAP consultants en projectleiders op basis van hun ervaring, expertise en ambities op passende opdrachten bij toonaangevende organisaties in metname Nederland en België. SAP Experts kunnen zich naar keuze aanmelden voor opdrachten en job-opportunities die lokaal worden uitgevoerd, of die juist internationaal georiënteerd zijn.

SAPMATCH is gespecialiseerd in het implementeren van SAP-oplossingen in onder andere onderstaande gebieden:

SAP ECC
SAP CRM
SAP SRM
SAP HANA
SAP BO
SAP BW
SAP FICO
SAP PI
SAP ABAP
SAP BPC

Samenwerking is de basis van onze aanpak. We beginnen met luisteren en leren over uw bedrijf, de activiteiten, systemen en doelstellingen. Met die opgedane kennis bepalen we uw behoeften en passen vervolgens onze benadering en oplossingen hierop aan.

________________________________________________________________________

SAP MATCH: Committed to Excellence

SAP MATCH brengt SAP specialisten en SAP-gebruikende organisaties samen. We doen dat op een manier waarin openheid, professionaliteit en correcte afhandeling centraal staan.

In een open en zakelijke sfeer, bemiddelt SAP MATCH SAP consultants en projectleiders op basis van hun ervaring, expertise en ambities op passende opdrachten bij toonaangevende organisaties in Nederland, België en Duitsland. SAP Experts kunnen zich naar keuze aanmelden voor opdrachten en job-opportunities die lokaal worden uitgevoerd, of die juist internationaal georiënteerd zijn.

Waarom SAP MATCH?

 • Ondersteuning op basis van best practices!

  Het verhoogt je zelfvertrouwen en assertiviteit op een leuke manier!

 • Betrokken

  Onze betrokkenheid en loyaliteit resulteren in een duurzame klantrelatie

 • Kortere lijnen!

  Korte lijnen resulteren in snelle oplostijden!

 • Pro-actief support door hoogstaande technische kennis

  Integratie van SAP- en proceskennis is onze ultieme toegevoegde waarde voor de klant.

 • De klant staat centraal

  Onze ambitie is om uw trusted advisor te zijn waar het gaat om een optimale inzet van SAP functionaliteit

 • Cultuur is informeel, pragmatisch doch professioneel

  Passie en integriteit staan hoog in het vaandel

Partners

SAP Professionals

Ben je op zoek naar uitdagingen in SAP. Wil je prima beloond worden voor het werk dat je verricht? SAP MATCH biedt je als SAP specialist uitstekende mogelijkheden.

Wat doen we niet.
Laten we voorop stellen dat SAP MATCH een zeer professionele SAP detacheerder is. Dat doen we heel erg goed en we houden er daarom ook geen halve- of driekwart dienstverbanden op na. En we houden ons niet bezig met andere systemen.

Wat doen we wel.
We richten ons op de professionele SAP ZZP-er, die er voor gekozen heeft als zelfstandig ondernemer SAP diensten van hoge kwaliteit te leveren. Zo’n SAP specialist wil interessante projecten doen bij wisselende opdrachtgevers, waarbij zijn/haar belangen behartigd worden door een agent die van wanten weet. En die met een “personal touch” zaken doet. Een heldere, eenduidige benadering.

Consultants in dienst van leveranciers van SAP MATCH.

Het komt regelmatig voor dat SAP MATCH consultants inzet die een vast dienstverband hebben met collega SAP bedrijven. In de praktische uitvoering naar onze klanten maakt dat niets uit.

Rechten en plichten.
SAP MATCH verwacht van SAP ZZP-ers dat ze in het bezit zijn van een door de belastingdienst afgegeven VAR WUO of VAR DGA, dat ze zelf zorgen voor de correcte afdracht van belastingen en premies en dat ze onderschrijven dat er geen dienstverband bestaat tussen henzelf en SAP MATCH. Bemiddeling door SAP MATCH geeft de ZZP-er het recht op stipte uitvoering van de freelance overeenkomst tussen de partijen, inclusief 100% tijdige betaling. Minstens zo belangrijk is de juiste matching van consultant op de specificaties van de aanvraag, waardoor de consultant zijn tarief ook waar kan maken in termen van toegevoegde waarde aan het project. Wij kennen onze klanten door en door, hetgeen voor gedetacheerde SAP consultants inhoudt dat we ze uitstekend kunnen begeleiden bij de intake en gedurende de looptijd van het project.

SAP Opdrachtgevers

SAP MATCH voor SAP-gebruikende organisaties

We kunnen u van alles vertellen over onze goede contacten met én zeer uitgebreide database van, SAP professionals, onze bijna 20 jaar SAP ervaring, onze snelle respons op uw aanvragen, onze mogelijkheid consultants waar dan ook in de wereld te mobiliseren, enz.

Dat doen we niet, ofschoon het allemaal waar is. Wat voor u het verschil maakt is de kwaliteit van het matchen van consultants op uw aanvragen. En natuurlijk de administratieve organisatie van SAP MATCH. Daarin zijn we exceptioneel goed en dat merkt u.

SAP MATCH werkt, probleemloos.

Diensten

BI & Performance Management

Business intelligence (BI) transformeert uw gegevens in informatie en analyses zodat u effectieve en tijdige zakelijke beslissingen kunt nemen. Bij SAP MATCH hebben we een integrale kijk op de behoeften van elk bedrijf m.b.t. het vastleggen, managen en ontsluiten van gegevens. Business intelligence – op juiste wijze uitgevoerd – transformeert uw bedrijfsgegevens tot datastructuren die rapporten, dashboards, scorekaarten en analyses opleveren. Dit alles ter ondersteuning van zakelijke besluitvormingsprocessen.

Oplossingen:

SAP HANA
SAP Business Objects
SAP Business Warehousing
SAP ERP FICO
SAP Disclosure Management

ERP Finance & Controlling
Door de resultaatgerichte aanpak van SAP MATCH bij het implementeren, integreren en ondersteunen van SAP ERP pakketten, kunnen we u helpen bij het realiseren van:

 • Operationele efficiëntie
 • Verlaagde kosten
 • Transparantie van processen en data

Onze ervaring, kennis van doelstellingen en ons vermogen om klanten door complexe veranderprocessen te leiden, toont aan dat we kunnen voldoen aan de consultancy behoeften van uw project.

Oplossingen:

SAP FICO
SAP Banking Services
SAP CPS

Projectmanagement

Samen met klanten meer uit hun SAP-oplossing halen, dat is onze missie. En dat doen we op projectbasis met heldere doelstellingen; snel, effectief en efficiënt. Met de hoogst denkbare hoge kwaliteit. Vaak raken SAP-projecten de processen van de hele organisatie. Het managen van eventuele proceswijzigingen en het meekrijgen van de medewerkers daarin, zien wij als cruciale succesfactor van professioneel projectmanagement.

Projectmanagers van SAP MATCH zijn dan ook echte seniors met een lange staat van dienst. U herkent ze aan hun indrukwekkende kennis van SAP en daadkrachtige optreden. Ze hebben al veel “full-cycle” projecten uitgevoerd, kennen de valkuilen en weten precies hoe ze een project succesvol kunnen afronden. Ze worden vooral veel gevraagd voor onderstaande werkzaamheden:

· SAP-projectmanagement (green field/Pilot-implementaties, upgrades, uitbreidingen, roll-outs)
· SAP-projectmanagement (regie ligt bij de klant)
· Change Management

QA & Testing

Slecht geteste en geïntegreerde software heeft een negatief effect op de klanten, verkopen, partnerschappen, werknemers en financiële toestand van een bedrijf. Bij SAP MATCH gaat de aandacht verder dan testen.

SAP MATCH werkt met testers die zelf óók ontwikkeld hebben in SAP. Het goed testen van SAP ontwikkelen vereist namelijk naast de business requirement ook een gedege kennis van SAP  vroege opsporing van afwijkingen te realiseren. Deze proactieve benadering stelt u in staat uw Total Cost of Quality (TCOQ) te verlagen en daarmee dus ook de Total Cost of Ownership (TCO).

SAP MATCH levert efficiënte en kosteneffectieve oplossingen die uw testkosten stabiliseren of verminderen, de klanttevredenheid verbeteren en zorgen voor naleving van regelgeving.

Analytics

SAP BusinessObjects

SAP BusinessObjects is wereldwijd marktleider op het vlak van enterprise-performancemanagement. Op dit moment heeft SAP BusinessObjects meer dan 16 miljoen licenties verkocht aan ruim 32.000 organisaties in meer dan 80 landen wereldwijd. SAP MATCH werkt nauw samen met SAP BusinessObjects vanwege de brede range van mogelijkheden. Die mogelijkheden reiken van data-integratie tot deuiteindelijke managementrapportages. Maar ook analyses, budgetten, planning enconsolidatiemogelijkheden.

Analytics

De rapportage visualisatie mogelijkheden zijn legio in het SAP BI portfolio. Op hoofdlijnen zijn er drie categorieën:

 • Self-service
 • Dashboards en apps
 • Reporting

Iedere categorie heeft zijn specifieke kenmerken en gebruikers(groepen). Hierin is het belangrijk om goed inzicht te hebben in wensen en eisen van gebruikers.

Kennis en expertise SAP BusinessObjects

SAP Web Intelligence;
SAP Dashboarding;
SAP Explorer;
SAP Lumira (voorheen Visual Intelligence)
SAP HANA
Sybase IQ
SAP Dataservices / Data Integrator
SAP Design Studio

Datawarehousing

Datawarehousing

Datawarehousing van de data uit de bronsystemen en het klaarzetten van de data voor rapportage en analyse doeleinden, is randvoorwaardelijk om de front-end tools goed te kunnen gebruiken. Een goed ontworpen en professioneel gebouwd datamodel is een belangrijk fundament voor een SAP BI omgeving. Het bevat een eenduidige versie van de waarheid voor alle relevante managementinformatie, zowel historisch als huidig of toekomstig. Om te komen tot een goed datamodel is een nauw samenspel tussen de business en de technische experts cruciaal. In onze aanpak maken we gebruik van de “best practises” van datmodelleren. LSA en, met de komst van HANA, LSA++ zijn daarbij belangrijke hulpmiddelen die we op een slimme manier inzetten bij onze klanten.

ETL

Hoe snel HANA ook is, data zal eerst ontsloten, geüniformeerd, getransformeerd en geïnterpreteerd moeten worden voordat het informatie is. ETL door middel van SAP BusinessObjects Data Services (BODS) zal met de komst van HANA een essentiële plek in (blijven) nemen. BODS kan naar in-memory databases, zoals HANA, laden.  Veel bedrijven hebben significante investeringen gedaan in hun SAP BW omgevingen. Met de komst van nieuwe technologie en ETL scenario’s (HANA, BODS, SLT) zijn er meerdere scenario’s mogelijk. Het meest ideale scenario moet passen bij context van uw bedrijf. Vanuit onze ervaring helpen wij u graag met het maken van de juiste en toekomstvaste keuzes voor uw SAP BI!

Kennis en expertise Datawarehousing

LSA
LSA++
SAP Business Warehouse 3 X, 7.0, 7.3 & 7.4
SAP Business Warehouse Remodeling
SAP Perfomance Improvement

HANA

SAP HANA

Analisten voorspellen dat ‘In-memory-computing’ een vergelijkbare impact heeft op de IT industry als het internet en ‘cloud computing’. Zaken als “real time, self service Business Intelligence” en “onbegrensde data exploratie op Big Data” zijn nu mogelijk en dat is nog maar het begin. SAP HANA opent de weg naar het realiseren van business voordelen door effectief gebruik te maken van realtime data. Dit vraagt om nieuwe denkwijzen in de context van de bestaande economische, technische en organisatorische werkelijkheid. De effectiviteit van reeds geïmplementeerde oplossingen komt hiermee in een ander licht te staan.

Is het wel verstandig om door te gaan op bestaande roadmaps?

Is het juiste moment al aangebroken om SAP HANA te omarmen?

Welke aanvliegroute biedt uw organisatie uiteindelijk de meeste voordelen: de revolutie of de evolutie?

SAP MATCH helpt organisaties hierin de juiste keuzes te maken en deze technologische overstap tevens te gebruiken om op Business Intelligence gebied een stap voorwaarts te zetten. Het gaat immers niet alleen om het sneller beschikbaar stellen van gegevens, maar om de combinatie van sneller, slimmer en flexibeler informatie aan te reiken aan gebruikers. SAP MATCH houdt hierbij niet alleen de gewenste rendementen voor ogen, maar ook de (her)bruikbaarheid van het bestaande landschap en BI oplossingen.

SAP HANA Live

De toekomst van operationele rapportages wordt bepaald door SAP HANA Live. Deze toepassing stelt gebruikers in staat om data vanuit de HANA database direct te ontsluiten. Dit kan zowel data uit operationele SAP systemen zijn, als data vanuit andere bronnen die bijgeladen wordt in de HANA database.

Kennis en expertise HANA

SAP HANA Architecture
SAP HANA
SAP HANA Studio
SAP HANA Live
Sybase IQ

Finance

SAP Finance & Controlling

Afdeling Financiën vormt het kloppend hart van uw onderneming. Dus u wilt dat de processen en systemen daar optimaal presteren.

Haalt u uit alles uit uw financiele SAP modulen? En bent u nog helemaal compliant met (nieuwe) wet- en regelgeving? SAP MATCH kan het u vertellen.

Wij beschikken over een stevige dosis kennis en ervaring op het gebied van financiële processen en financiele SAP modulen (SAP FICO, SAP Disclosure Management, etc.) Een waardevolle combinatie waarmee we in staat zijn de afdeling integraal beter te laten presteren en de ondersteunende systemen daarbij te finetunen. We brengen eerst de knelpunten in kaart en maken inzichtelijk hoe ze snel en effectief kunnen worden weggenomen, desgewenst met gebruikmaking van de nieuwste SAP-functionaliteit.

Kennis en expertise Finance

Finance Architecture
New General Ledger
Account Payable & Receivable
Profit Center Accounting
Cost Center Accounting
Fast Close
SAP Disclosure Management
SAP Simple Finance
Planning, Budgettering en Forecasting
Financiële Consolidatie
SAP Financial Closing Cockpit

Over SAP MATCH

SAP MATCH heeft zich ontwikkeld tot een IT dienstverlener op gebied van SAP Business Intelligence, SAP Finance en CMS. We bieden advies, beheer en projectondersteuning op de SAP producten voor data modellering,  data analyse, rapportages, dashboards, analysis, FICO, Disclose management en HANA. Daarbij kiezen we bewust voor een persoonlijke benadering met oprechte betrokkenheid om de lange termijn relaties te borgen.

Meten is weten

Bij SAP MATCH meten we succes op dezelfde manier als u dat doet: door middel van resultaten. We leveren oplossingen die afgestemd zijn op uw doelstellingen en concrete waarde toevoegen aan uw organisatie. We maken deel uit van uw team en realiseren samen uw doelstellingen. Dat is de manier waarop we relaties opbouwen met onze klanten.
________________________________________________________

SAP MATCH is opgericht door mensen met bijna 20 jaar ervaring in de SAP markt, als senior consultant, als business consultant en als SAP detacheerder.

Op basis van de persoonlijke reputaties van Ger Beckers, heeft inmiddels een groot aantal SAP consultants en SAP-gebruikende organisaties zich bij SAP MATCH aangesloten. We kennen de markt en de spelers en weten hoe een succesvolle detacheringsovereenkomst tot stand gebracht moet worden. SAP MATCH streeft naar langdurige relaties met opdrachtgevers en consultants. We weten dat daartoe een combinatie van professionaliteit met een persoonlijke benadering gewenst is.

De werkwijze van SAP MATCH:

 • Open en eerlijke communicatie met alle betrokkenen, over alle aspecten van onze business,
 • Volledige transparantie over de opbouw van tarieven,
 • Altijd een snelle en kwalitatief hoogstaande respons op aanvragen en aanmeldingen,
 • Financiële afhandeling altijd conform afspraak, dus: op tijd,
 • SAP MATCH is een SAP specialist. We doen niets anders.

Contacteer ons

Verstuur ons een email